Find us on facebook

AquaAerobik: regulamin

 
 • Każdy uczestnik zajęć aqua aerobiku zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu zajęć.
 • Uczestnikami zajęć mogą być osoby powyżej 16 roku życia. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach osób niepełnoletnich jest pisemna zgoda rodziców.
 • Poprzez zakupienie karnetu bądź jednorazowego wejścia osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach za własną odpowiedzialność.
 • Osoba chcąca korzystać z zajęć powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwwskazaniami do treningu w wodzie.
 • W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
 • Sprzedaż karnetów odbywa się przelewem na konto:

  ING Bank Śląski 17 1050 1315 1000 0092 3043 7783
  BeActive Sebastian Łukaszczuk
  ul. Słoneczna 16/8
  43-225 Wola,
  w tytule wpisując imię i nazwisko, aqua aerobik, rodzaj karnetu

 • Karnety ważne są 6 tygodni od momentu zakupu.
 • Zajęcia z aqua aerobiku trwają 45 minut. Uczestnicy zajęć uprawnieni są do skorzystania z szatni i natrysków przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć, oraz przez cały czas trwania pobytu na pływalni. Po przekroczeniu czasu niezbędnego do skorzystania z natrysku i przebrania się po zakończeniu zajęć uczestnicy zobowiązani będą dopłacić za każdą dodatkową minutę spędzoną w strefie płatnej wg cennika pływalni.
 • Zajęcia prowadzi instruktor uprawniony do prowadzenia zajęć. Należy się stosować do jego poleceń.
 • Osoby biorące udział w zajęciach proszone są aby oczekiwały na wejście do basenu z całą grupą bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć, pod opieką instruktora.
 • Studio Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć, zmiany instruktora oraz likwidacji grup, w których jest zapisanych poniżej 15 osób.
 • Klienci studia zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń umieszczanych na stronie internetowej pod adresem www.be-active.net.pl w zakładce aktualności oraz na tablicy ogłoszeń.
 • W studio fitness w czasie zajęć mogą być wykonywane zdjęcia, które będą wykorzystywane na potrzeby strony internetowej oraz promocji firmy. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zamieszczenie zdjęcia z Twoją osobą prosimy o poinformowanie w formie pisemnej podczas podpisywania niniejszego regulaminu.