Find us on facebook

Szkoła pływania: regulamin

 
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsze zapisanie się oraz dokonanie wpłaty za kurs.
 • Wpłatę dokonuje się przed pierwszymi zajęciami w całości lub w ratach po wcześniejszym uzgodnieniu.

  Wszystkie płatności regulujemy przelewem na konto:

  ING Bank Śląski 17 1050 1315 1000 0092 3043 7783
  BeActive Sebastian Łukaszczuk
  43-225 Wola, ul. Słoneczna 16/8

  W tytule przelewu wpisując imię i nazwisko dziecka, pływalnię na której odbywają się zajęcia.
 • Uczestnicy kursu lub ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział w zajęciach z oświadczeniem o zdolności do aktywności ruchowej.
 • Uczestnicy kursu lub ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody na obiekcie lub zniszczony sprzęt.
 • Zajęcia w których osoba nie brała udziału, skreślane są jako odbyte. Istnieje możliwość odrobienia zajęć przy dużej liczbie nieobecności w wyznaczonym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu
 • W przypadku rezygnacji z kursu nie dokonujemy zwrotów wpłat.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zamiany terminów i godzin zajęć po każdym zakończonym kursie, jak również wzrost kosztów przy ewentualnej mniejszej liczbie osób w grupie.
 • Zastrzegamy sobie zmianę instruktora w każdym momencie trwania cyklu zajęć.
 • Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie regulaminu obiektu na którym zajęcia się odbywają.
 • Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem zasad i regulaminu.
 • W czasie zajęć mogą być wykonywane zdjęcia , które będą wykorzystywane na potrzeby strony internetowej oraz promocji firmy. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zamieszczenie zdjęcia z Twoją osobą prosimy o poinformowanie w formie pisemnej podczas podpisywania niniejszego regulaminu.